Uw privacy is belangrijk voor Invitacio.com. Deze privacy verklaring bevat informatie over de persoonlijke informatie die Invitacio.com verzamelt, en de manieren waarop Invitacio.com deze persoonlijke gegevens gebruikt.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Invitacio.com kan de volgende soorten van persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Gebruikte informatie van uw Google account

Invitacio.com zal enkel de volgende informatie ophalen/gebruiken van uw Google account (als u ons daar toestemming voor gegeven heeft):

Gebruikte informatie van uw Microsoft/Outlook account

Invitacio.com zal enkel de volgende informatie ophalen/gebruiken van uw Microsoft account (als u ons daar toestemming voor gegeven heeft):

Gebruikte informatie van uw Facebook account

Invitacio.com zal enkel de volgende informatie ophalen/gebruiken van uw Facebook account (als u ons daar toestemming voor gegeven heeft):

Het gebruik van persoonlijke informatie

Invitacio.com kan uw persoonlijke informatie gebruiken om:

Indien Invitacio.com uw persoonlijke gegevens onthult aan haar agenten en/of onderaannemers voor bovengenoemde doeleinden, dan zal de agent of onderaannemer is kwestie worden verplicht om die persoonlijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden van dee privacyverklaring te gebruiken.

In aanvulling van de bovengenoemde doeleinden kan Invitacio.com uw persoonsgegevens openbaren, in de mate waartoe de wet verplicht, in verband met een (toekomstige) gerechtelijke procedure of ten behoeven van het vast stellen, de uitoefening of haar wettelijke rechten te verdedigen.

Beveiliging van uw data

Invitacio.com zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Invitacio.com zal alle persoonlijke informatie die u aanleverd op onze beveiligde servers op slaan.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Informatie die Invitacio.com verzamelt kan worden opgeslagen, verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin Invitacio.com actief is om de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te gebruiken.

Bovendien zullen persoonlijke gegevens die u verstuurt voor publicatie op de website worden gepubliceerd op het internet en kan voor de hele wereld beschikbaar zijn.

U gaat akkoord met dergelijke grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens.

Het bijwerken van deze verklaring

Invitacio.com kan dit privacybeleid updaten door het plaatsen van een nieuwe versie op deze website. Geregistreerde gebruikers zullen altijd minimaal 30 dagen voordat een wijziging plaats vindt hiervan per email op de hoogte gesteld worden.

Andere websites

Deze website bevat links naar andere websites.

Invitacio.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van een derde partij.

Credits

Dit document is gemaakt met behulp van een "Contractology template" beschikbaar op http://www.freenetlaw.com.

BETA
Stuur ons feedback bij fouten